O nas

Trzeba zawsze szukać przyczyny danej choroby, następnie ją usunąć i przywrócić organizm do właściwej równowagi.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Andrzej Frydrychowski (ur. 30.09.1947) to znany w świecie naukowiec. Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i fizjologii, szczególnie zaburzeń homeostazy wewnątrzczaszkowej. Twórca nieinwazyjnej metody monitorowania amplitudy tętnienia naczyń wewnątrzczaszkowych i zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej (SAS). Metoda pozwala na rejestrację nieinwazyjną wszelkich wpływów zmian fizjologicznych jak również patologicznych np. wczesne wykrywanie obrzęku mózgu, na powyższe parametry. Od dziesiątków lat interesuje się medycyna holistyczną.

Całe swoje zawodowe życie (1973 – 2017) spędził w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (wcześniej Akademia Medyczna), jako naukowiec, wykładowca i lekarz. W ostatnim okresie pełnił funkcję kierownika Zakładu Fizjologii Człowieka.

W 2018 roku za swoje osiągnięcia naukowe, otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych.

Jest właścicielem patentów wśród których znajduje się np. nieinwazyjna metoda monitorowania pracy mózgu, czy wytwarzania kolagenu. Jego wynalazki zdobyły dwa złote medale w Genewie i Brukseli, odebrał też prestiżową nagrodę Grand Prix – a to tylko niektóre z licznych osiągnięć profesora.

Profesor jest pasjonatem medycyny, lekarzem z powołania, który od blisko 50 lat pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich problemów zdrowotnych. Pacjenci darzą go ogromnym szacunkiem, wręcz estymą i wielką sympatią.

Jest autorem 193 publikacji naukowych w tym 39 prac z IF w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF 93.109 punktów KBN/MNiSzW. 1242.500. Liczba cytowań bez autocytowań wynosi: 387 (wg Scopus), 343 (wg Web of Science); indeks-h: 13 wg Scopus, 13 wg Web of Science.

Dorobek naukowy
– Liczba publikacji naukowych: 193
– Liczba cytowań: 409
– Index Hirscha: 13
Liczba zarejestrowanych patentów i wynalazków: 32

Profil w bazie Nauka Polska
Wynalazki i patenty

Kontakt: biuro@skuteczniewyleczyc.pl

Dr Michał Lange

Naukowiec (dr n. hum.), dziennikarz, publicysta, popularyzator wiedzy medycznej, autor kilkuset artykułów poświęconych zdrowiu. Wykładowca akademicki.

Doświadczenie w zakresie dziennikarstwa i publicystyki zdobywał m.in. jako dziennikarz Dziennika Bałtyckiego (od 2003), Polskiego Radia 6 (od 2005), następnie jako twórca niezależnych mediów, w tym Gazety Bałtyckiej (2012), będąc nieprzerwanie publicystą i komentatorem specjalizującym się w zagadnieniach polityczno-społecznych. Jest autorem wielu akcji pomocowych skierowanych do osób dotkniętych biedą, chorobami, także m.in. ofiar mafii mieszkaniowych.

Doświadczenie w zakresie PR zdobywał działając w obszarze managementu gwiazd (od 2006), w tym współpracując przy tworzeniu kampanii reklamowych z udziałem gwiazd. W ramach działalności PR zajmował się także reprezentowaniem w mediach dużych podmiotów z branży medycznej, a także mniejszych z branży przemysłowej i mieszkaniowej. Był autorem kampanii wyborczych w wyborach samorządowych (2010 r., 2014 r.).

Doświadczenie w zakresie szkoleń zdobywał prowadząc szkolenia i zajęcia z zakresu strategii PR i sposobów komunikacji, publicystyki i retoryki (2013, 2014), a także wykłady z dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim (od 2020 roku). Aktualnie prowadzi także szkolenia z zakresu najnowszych technik PR dla branży medycznej. Szkolił także podmioty w zakresie kryzysowego PR.

Naukowo interesuje się medycyną – w szczególności najnowszymi badaniami naukowymi poszukującymi najskuteczniejszych sposobów leczenia.

Jest popularyzatorem wiedzy medycznej, którą dzieli się ze słuchaczami podczas spotkań autorskich i konferencji tematycznych.

Kontakt: biuro@skuteczniewyleczyc.pl