O nas

Informacje o autorach książki oraz o filozofii leczenia.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski

Andrzej Frydrychowski (ur. 30.09.1947) to znany w świecie naukowiec. Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i fizjologii, szczególnie zaburzeń homeostazy wewnątrzczaszkowej. Twórca nieinwazyjnej metody monitorowania amplitudy tętnienia naczyń wewnątrzczaszkowych i zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej (SAS). Metoda pozwala na rejestrację nieinwazyjną wszelkich wpływów zmian fizjologicznych jak również patologicznych np. wczesne wykrywanie obrzęku mózgu, na powyższe parametry. Od dziesiątków lat interesuje się medycyna holistyczną.

Całe swoje zawodowe życie (1973 – 2017) spędził w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (wcześniej Akademia Medyczna), jako naukowiec, wykładowca i lekarz. W ostatnim okresie pełnił funkcję kierownika Zakładu Fizjologii Człowieka.

W 2018 roku za swoje osiągnięcia naukowe, otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych.

Jest właścicielem patentów wśród których znajduje się np. nieinwazyjna metoda monitorowania pracy mózgu, czy wytwarzania kolagenu. Jego wynalazki zdobyły dwa złote medale w Genewie i Brukseli, odebrał też prestiżową nagrodę Grand Prix – a to tylko niektóre z licznych osiągnięć profesora.

Profesor jest pasjonatem medycyny, lekarzem z powołania, który od blisko 50 lat pomaga ludziom w rozwiązywaniu ich problemów zdrowotnych. Pacjenci darzą go ogromnym szacunkiem, wręcz estymą i wielką sympatią.

Jest autorem 193 publikacji naukowych w tym 39 prac z IF w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF 93.109 punktów KBN/MNiSzW. 1242.500. Liczba cytowań bez autocytowań wynosi: 387 (wg Scopus), 343 (wg Web of Science); indeks-h: 13 wg Scopus, 13 wg Web of Science.

Dorobek naukowy
– Liczba publikacji naukowych: 193
– Liczba cytowań: 409
– Index Hirscha: 13
Liczba zarejestrowanych patentów i wynalazków: 32

Profil w bazie Nauka Polska
Wynalazki i patenty

Kontakt: biuro@skuteczniewyleczyc.pl

Andrzej Frydrychowski

Prof. dr hab. n. med.

Dr Michał Lange

Naukowiec, dziennikarz, publicysta, popularyzator wiedzy medycznej, twórca niezależnych mediów, wykładowca akademicki.

Doświadczenie w zakresie dziennikarstwa i publicystyki zdobywał m.in. jako dziennikarz Dziennika Bałtyckiego (od 2003), Polskiego Radia 6 (od 2005), następnie jako twórca niezależnych mediów, w tym Gazety Bałtyckiej (2012), będąc nieprzerwanie publicystą i komentatorem specjalizującym się w zagadnieniach polityczno-społecznych. Jest autorem wielu akcji pomocowych skierowanych do osób dotkniętych biedą, chorobami, także m.in. ofiar mafii mieszkaniowych.

Doświadczenie w zakresie PR zdobywał działając w obszarze managementu gwiazd (od 2006), w tym współpracując przy tworzeniu kampanii reklamowych z udziałem gwiazd. W ramach działalności PR zajmował się także reprezentowaniem w mediach dużych podmiotów z branży medycznej, a także mniejszych z branży przemysłowej i mieszkaniowej. Był autorem kampanii wyborczych w wyborach samorządowych (2010 r., 2014 r.).

Doświadczenie w zakresie szkoleń zdobywał prowadząc szkolenia i zajęcia z zakresu strategii PR i sposobów komunikacji, publicystyki i retoryki (2013, 2014), a także wykłady z dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim (od 2020 roku). Aktualnie prowadzi także szkolenia z zakresu najnowszych technik PR dla branży medycznej. Szkoli także podmioty w zakresie kryzysowego PR.

Naukowo interesuje się medycyną – w szczególności najnowszymi badaniami naukowymi poszukującymi najskuteczniejszych sposobów leczenia, a także językiem mediów, zagadnieniami perswazji, manipulacji językowej.

Michał Lange w bazie Nauka Polska

Michał Lange – strona autora

Kontakt: biuro@skuteczniewyleczyc.pl

ML

Michał Lange

Dr n. hum.

FILOZOFIA LECZENIA

Trzeba zawsze szukać przyczyny danej choroby, następnie ją usunąć i przywrócić organizm do właściwej równowagi.

skutecznie wyleczyć

Filozofia leczenia

Medycyna zintegrowana leczy wszystko metodami naturalnymi. Z kolei medycyna akademicka robi to wykorzystując zupełnie obce dla organizmu leki, a przecież my nigdy nie cierpimy na niedobór jakiegoś leku, cierpimy na niedobór jakiejś witaminy, minerału, pierwiastka, tłuszczu, białka, świeżego powietrza itp., który doprowadził do choroby. Jeśli jednak ktoś chce na tym zarabiać, musi wprowadzać coraz droższe leki, które będą znosiły objawy, w efekcie chory przez krótki czas będzie zadowolony myśląc, że lek mu pomógł, chociaż to tylko iluzja. Później stosujemy kolejne leki i następne, i tak się ten biznes nakręca. Tak naprawdę to podział medycyny na akademicką i zintegrowaną nie ma większego sensu. Medycyna jest jedna. Dzieli się tylko na skuteczną i nieskuteczną. W dobie obecnego prawa, jako pacjenci sami musimy wybrać, którą drogą pójdziemy. Czy wolimy bardzo kosztowną drogę prowadzącą do iluzorycznego wyzdrowienia, a tak naprawdę do pogłębiających się problemów zdrowotnych? A może wybierzemy drogę znacznie tańszą, która doprowadzi nas do stanu całkowitego zdrowia, dobrego samopoczucia i szczęśliwości?

Niemal każdą chorobę (z wyłączeniem nielicznych, nad którymi naukowcy intensywnie pracują) można wyleczyć. Włączając w to nowotwory, ciężkie choroby przewlekłe, choroby sercowo-naczyniowe, autoagresywne, czy neurodegeneracyjne.

Musimy sobie jednak uświadomić, że jedyną szansę na wyleczenie najgroźniejszych chorób daje układ obronny własnego organizmu. To on jako jedyny ma potencjał i narzędzia do tego, aby chorobę pokonać. Naszym zadaniem jest takie działanie, które układ ten na tyle wspomoże, aby miał on dość siły aby chorobę pokonać.
x

Szybki kontakt

    Ochrona antyspamowa: